Våre servicetilbud og priser.

Minilager/Lagerhotell

Tilgang 24 timer i døgnet. Døra åpnes med ei brikke.

Har du liten lagringsplass, rydd litt unna, benytt vårt lagerhotell/minilager. 

Lageret er kameraovervåket hele tiden.

Lagerhotellpriser

Alle priser er pr modul. Modulen er ca. 1x2x3,5m. Mellomvegg kan fjernes så det kan bli  en større enhet, da blir pris pr enhet x antall moduler.

Åremålsavtale: 50 euro pr mnd med 12 mnd bindingstid.

Avtale fra 1 - 12 mnd: 70 euro pr mnd.

Oppbevaring av en koli(50 cm høy, lang, bred). Bestilles fra til dato. 5 euro pr mnd.

Hengelås til ditt lager holder du selv.

Betaling

Kredittkort

Vipps

.

Nøkkelhotell

Oppbevar en (reserve)nøkkel på et trygt sted du kommer inn 24 timer i døgnet. 

Du vil alltid være trygg på at du har tilgang på en nøkkel til din bolig i Spania. Kameraovervåket

Vi kan også tilby ettersyn av din bolig. Et ettersyn pr mnd er 20 euro på leilighet, og 25 euro for enebolig..
 

Nøkkeloppbevaringspriser

 Åremålsavtale: 5 euro pr måned, 12 mnd binding.

Månedspris under 12 mnd, 15 euro pr mnd..


Kontorplass leie

Møterom til leie

 

Betaling

Kredittkort

Vipps

Helsesenter, trening

www.feelgoodsenter.no 
 Priser: uten bindingstid

Pr måned  5euro

To måneder. 80 euro

Pr uke       20 euro

Fere priser og tilbud under fanen Feelgood.

Betaling.

Kredittkort

Vipps