Minilager/Storage

Etter flere spørsmål vil vi nå gi mulighet til å oppbevare esker, plastkasser enkeltvis. En kartong med størrelse på ca 50 cm, høy, lang og bred vil vi ta 5 euro pr mnd. Den må selvfølgelig ha en fornuftig vekt. Disse merkes med navn og kan leies fra en dato, til en dato. Du vil da kunne sette de inn på lager, og hente de igjen til avtalt tid.

Priser for å leie bodplass.          Inngang fra gateplan              Price for ministorage rent

Tilgang 24 timer i døgnet.                                                                Access 24 hour a day

Korttidsleie

En periode, fra - til.

70 euro pr måned

Langtidsleie

Bindingstid over 12 mnd

50 euro pr month

Nøkkeloppbevaring

Langtidsleie med 12 mnd binding

5 euro pr måned

Nøkkeloppbevaring

Korttidsleie inntil 12 mnd

15 euro pr mnd

Oppbevaring av esker

ca størrelse pr koli 50cm høy, lang og bred

5 euro pr mnd

Short term rent

Rent for a short time you need, 

70 euro pr month

Annual rent

At least 12 mnd

50 euro pr month

Key - storage

Annual rent, at least 12 month

5 euro pr month

Key storage short term

15 euro pr month

69 lager med størrelse 1m bred, 2m langt og 3,5m høyt
69 lager med størrelse 1m bred, 2m langt og 3,5m høyt

Hver modul er 1m bred, 2m lang og ca 3,5m høy. Hoveddøra til lageret åpnes med en app fra din telefon. Din lagerdør må du holde egen hengelås. Du vil ha tilgang til ditt lager hele døgnet.

Nøkkeloppbevaringen er på eget rom. Dette rommet har en egen dør med app åpning av døra. Din nøkkel vil henge på en knagg med et nummer. Det er bare du som vet hvor nøkkelen hører til.

Vi kan åpne abonnement for leie av bod på kort tid, ring 0047 90 12 59 37, så tar vi det over telefonen.