Minilager/Storage

Priser for å leie bodplass.          Inngang fra gateplan              Price for self-storage rent

Tilgang 24 timer i døgnet.                                                                Access 24 hour a day

Langtidsleie

over et års leie.  En modul 50 euro, to moduler 80 euro.

50 euro pr måned

Korttidsleie

Leie for noen måneder

70 euro pr måned

Nøkkeloppbevaring

Langtidsleie med 12 mnd binding

5 euro pr måned

Nøkkeloppbevaring

For noen måneder, korttidsleie

15 euro pr mnd

Oppbevaring av esker

ca størrelse pr koli 50cm høy, lang og bred. Leies fra - til dato. Betales for hele perioden. Større esker 10 euro pr mnd.

Golfbag avtalt fra - til leie    -   10 euro pr mnd

Fra 5 euro pr mnd

Short term rent

Rent for a short time you need, 

70 euro pr month

Annual rent

At least 12 mnd

50 euro pr month

Key - storage

Annual rent, at least 12 month

5 euro pr month

Key storage short term

Golfbag (from-to date)

15 euro pr month

  10 euro pr mounth     

Lagring av enkeltesker, plastkasser, koffert eller lignende, fra 5 euro pr mnd.

Etter flere spørsmål vil vi nå gi mulighet til å lagre esker, plastkasser enkeltvis. En kartong med størrelse inntil 50 cm, høy, lang og bred vil vi ta 5 euro pr mnd. Den må selvfølgelig ha en fornuftig vekt. En størrelse større vil koste 7,50 euro pr mnd. 1x1m for 10 euro pr mnd. Disse merkes med navn og kan leies fra en dato, til en dato. Det betales for hele perioden når eskene leveres.. Du vil da kunne sette de inn på lager, og hente de igjen til avtalt tid.

Hver modul er 1m bred, 2m lang og ca 3,5m høy. Hoveddøra til lageret åpnes med ei brikke du får vedvregidtrering. Din lagerdør må du holde med egen hengelås. Du vil ha tilgang til ditt lager hele døgnet.

Nøkkeloppbevaringen er på eget rom. Dette rommet har en egen dør, åpning av døra vil være med en kode. Din nøkkel vil henge på en knagg med et nummer. Det er bare du som vet hvor nøkkelen hører til.

Vi kan åpne abonnement for leie av bod på kort tid, ring 0047 90 12 59 37, så tar vi det over telefonen.