Minilager/Storage

Priser for å leie bodplass.          Inngang fra gateplan              Price for ministorage rent

Tilgang 24 timer i døgnet.                                                                Access 24 hour a day

Ukesleie

Her kan du gjøre avtale med ukesleie. Korttidsleie for uker. Leie inntil 12 uker.

20 euro pr uke.

Månedsleie

.Her er det korttidsleie for måneder, minimums bindingstid er 3 mnd.

70 euro pr måned

Åremålsleie

Bindingstid over 12 mnd

50 euro pr month

Nøkkeloppbevaring

Åremål 12 mnd binding

5 euro pr måned

Nøkkeloppbevaring

Med bindingstid fra 3 - 12 mnd

10 euro pr mnd

Rent for weeks

Short terms rent, until 12 weeks

20 euro pr week

Rent for month

Short rent for month, at least 3 mnd

70 euro pr month

Annual rent

At least 12 mnd

50 euro pr month

Key - storage

Annual rent, at least 12 month

5 euro pr month

Key - storage

Short term rent for key - storage

5 euro pr week