Åmot Matsenter AS er et norsk firma som er skatteregistrert i Spania. Registrert i Norge siden 1991. Hovedkontoret ligger på Åmotsenteret på Åmot i Modum. Vi vil bruke servicenavnet Servicecenteret En Bedre Hverdag på tjenestene i Spania.

Vi har kjøpt tre næringsenheter i Los Dolses-senteret på Villamartin. Til nå har vi minilager, nøkkeloppbevaring og et treningssenter med elektriske treningsapparater, som gjør hele treningsjobben for deg. Vi har også et møterom for plass til ca 30 personer, og kontorplassleie, for kort eller lang tid.

Boligene har ofte mangel på bodplass. Vi har et sentralt beliggende lagerhotell/minilager med mulighet til å leie nødvendig lagerplass. Det er 69 modullager som er 1m bred, 2m langt og ca 3,5m høyt. Her kan mellomvegg fjernes og bredden utvides til ønsket areal. Åpen 24 timer i døgnet, hoveddør åpnes med en brikke.

I dette lageret vil det også være et eget rom for nøkkeloppbevaring. Dette åpnes også med egen brikke. Du vil alltid ha tilgang til nøkkelen din, 24 timer i døgnet, uansett når du har behov.

I tredje enhet har vi bygget et Feelgood treningssenter. Et treningssenter for mosjons trim. Treningsapparatene er elektrisk drevet, og du kan bruke den styrke du selv ønsker. Her kan man sitte og bli trent, samtidig hvile øyne på en god utsikt. Dette kan også bli en møteplass med mulighet for å sitte ned og ta en prat og en kaffekopp.

Over Feelgood er det et møtelokale og kontorplassleie. Her kan det leies kontorplass for 1 dag eller hvor lang tid som du trenger.

Vi kan også tilby flere serviceting for dere. Ettersyn av din bolig. kontakt med håndverkere, markiseleverandører + +

Alle disse enkeltelementene er med å skaper en bedre hverdag.

. Ring Jon Hovland på            0047 90 12 59 37.