Vilkår nøkkeloppbevaring/key-holding

Nøkkeloppbevaring hos En Bedre Hverdag. Registrert firma Åmot Matsenter AS.

Nøklene oppbevares i et sikkert rom.

Det er kun de som leier nøkkeloppbevaring som har tilgang til rommet, gjennom en app på deres telefon. App-en virker kun når telefonen er i nærhet av døra.

Rommet er videoovervåket.

Åpent 24 timer i døgnet.

Nøkkelen vil oppbevares på en knagg med et nummer. Du som kunde kjenner ditt eget nøkkelnummer, hvor den hører til skal ikke oppgis. Mitt register over nøkler inneholder kun ditt navn og fast bostedsadresse, hvor nøkkelen passer vet bare du. Av den grunn vil ikke Åmot Matsenter/ En bedre hverdag være ansvarlig for bytte av låskasser der den hører hjemme, dersom en nøkkel skulle bli borte.

Key-holding.

Access 24 hour a day. Each key have only a number. There will only bee you who Key owner who know where the key suite. 

Room is video surveillance,