Key-holding. Vi kan oppbevare din nøkkel, vi kan også se etter din bolig når du ikke er her. 

For 5 euro pr måned.

Oppbevaring av nøkler, der nøkkelen alltid vil være tilgjengelig, og reservenøkkel i tilfelle utelåsing eller «dør blåser igjen». Du vil få en kode for å åpne dørene.

Kontraktsvilkår er for 12 måneder.  For kortere oppbevaring vil det være 15 euro pr mnd.

Se etter: €20 per måned for leiligheter og

€ 25 for enebolig, og dekker følgende:

- En månedlig sjekk av eiendommen din for å se at alt er i orden.

- En visuell sjekk av vannrør og det elektrisk for å se at alt er i orden.

- Sjekke vinduer, dører og låser så alt er ok.

- Sjekker terrasser, uteområdet.

- Henting av post.

- ekstra sjekk i forbindelse med skikkelig uvær.

- Kort rapport etter besøket. Sender bilder dersom noe ikke er som det var.

Fast tilsyn av eiendommen kan motvirke hærværk, innbrudd, okkupasjon, og andre skader på eiendommen. Fast sjekk av det elektriske og vannrør kan hindre store skader på bygget. Ved vannlekkasje kan vannregningen bli utrolig stor.

For betaling etter tidsbruk:  Hvis noen trenger tilgang til boligen din for tjenester du måtte ha bestilt, håndverkere osv. kan vi gi nøkkel eller låse opp, vente til det er gjort, så låse igjen.

Hvis dere ønsker å gjøre noe på tider du ikke er her, kan vi stå til tjeneste og hjelpe dere, eks utvask osv.

Vi kan også ha utvask eller vask etter ønske.

Hjelp for å kommunisere på spank med aktører der noe må ordnes.